Een mooiere, gezelligere en duurzamere gemeente – inbreng PvdA/GroenLinks tijdens begrotingsbehandeling

13 november 2017
Iets mooier, gezelliger, duurzamer en socialer. De gemeenteraad kan daar verandering in brengen en dat heeft deze coalitie met PvdA/GroenLinks Heumen daar in kunnen doen. Vorige week stond de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Graag presenteren we stappen voorwaarts en ontwikkelingen rondom het sociale domein, duurzaamheid, de Rijksweg, het Hart van Malden en de financiële situatie van de gemeente. Een stuk tekst ziet er misschien niet aantrekkelijk uit – maar we hopen dat u een paar minuutjes heeft om te lezen vanuit het perspectief van de samenwerking PvdA/GroenLinks wat we bereikt hebben en welke uitdagingen er te gaan zijn. Een samenvatting van de belangrijkste thema’s uit het betoog van fractievoorzitter Peter van der Molen:
 
Sociaal domein:
In het sociale domein zijn de decentralisaties doorgezet, en staat er nu een organisatie. Nu is het tijd voor de transformatie. We zien dat er extra ondersteuning is voor mantelzorgers. En we kijken terug op een enorme inzet voor nieuwe inwoners uit oorlogs- en anderszins onveilige gebieden. De bijzondere bijstand in Heumen is verhoogd, onze motie heeft een plek in de begroting gevonden. Fijn nieuws voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ander goed nieuws is het peuterspeelwerk, een jongerencoach en ontwikkelingen bij het jeugd- en jongerenwerk in het algemeen.
 
Duurzaamheid:
Binnen het thema duurzaamheid zijn we blij dat er een raadsbreed besluit is genomen dat inwoners van gemeente Heumen gefaciliteerd worden bij de aanschaf van zonnepanelen. We zien dat bij steeds meer mensen doordringt dat er bezuinigd moet worden op spaarzaam beschikbare energie. De gemeente stimuleert hierdoor, bijvoorbeeld door het energieloket. Windenergie is ook dichterbij gekomen – waar veel wind is komen windmolens. Ook ligt er een motie om concreet invulling te geven aan verduurzaming van panden van de gemeente of waar de gemeente een onderhoudsverplichting heeft.
 
Rijksweg:
De Rijks verdeelt het centrum van Malden – in een commercieel en gezondheids-deel aan de ene kant en een bestuurlijk, religieus en sociaal-cultureel deel aan de andere kant. De provincie geeft niet thuis en werkt niet mee. We zullen dus als gemeente zelf iets moeten doen aan de Rijksweg! Bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden om de Rijksweg over te nemen. Dan kunnen we ook meer met alle goede ideeën doen die door de inwoners van de gemeente zijn ingebracht.
 
Hart van Malden:

We merken dat er geen integraal centrum plan is door verschillende factoren en onzekerheden. Het zou geen strijd tussen mensen, bomen of stenen moeten zijn. En zo’n logisch en fysiek samenhangend centrum is nodig voor verbinding, ontmoeting en sfeer waarmee we de gemeente gezelliger, mooier en mogelijk socialer kunnen maken! Het lijkt er wel op dat er in de komende periode meer duidelijk wordt over verschillende ontwikkelingen wat richting zal geven aan de ontwikkelkansen! Daardoor kan er doorgepakt gaan worden in de komende periode en daar hebben alle inwoners recht op!
 
Financiën:
De gemeente staat er goed voor waardoor er ruimte is om te investeren. Deze gelden zouden daarom ten goede moeten komen aan de gemeenschap! Een of twee tientjes per jaar in mindering brengen op de OZB zou mooi klinken, maar liever kijken we naar de investeringen die echt nodig zijn. Zoals in duurzaamheid, het centrum van Malden en de Rijksweg.
 
De Partij van de Arbeid gaat met deze thema’s verder aan de slag vanaf 2018. Verder op basis van het fantastische werk dat de afgelopen jaren is geleverd door de PvdA/GroenLinks-fractie en het College.