Amendementen verkiezingsprogramma

Door Adrie Claassen op 1 november 2017

Beste partijgenoten,

Gisteravond is tijdens onze bestuursvergadering het concept-verkiezingsprogramma vastgesteld. Op de Algemene Ledenvergadering van 14 november in Overasselt wordt het programma definitief vastgesteld. Via e-mail heeft u het concept-verkiezingsprogramma inmiddels ontvangen. Tot 7 november hebben alle leden de mogelijkheid amendementen in te dienen. Daarna zal de programmacommissie haar advies opstellen ten aanzien van deze amendementen, waarna de ledenvergadering de definitieve keuze kan maken.

Amendementen kunnen bestaan uit het toevoegen van tekst, het weglaten van tekst of het veranderen van tekst. In dit laatste geval moet een voorstel voor de verandering worden bijgevoegd.

Amendementen kunnen worden ingediend via de mail aan marij.delissen@gmail.com of adriclaassen@hotmail.com.

Een dezer dagen ontvangen jullie ook de concept-kandidatenlijst.

Bent u geen lid, maar zou u informatie over ons verkiezingsprogramma willen ontvangen? Neem dan contact op met ons via bovengenoemde mailadressen.

Met hartelijke groeten,

Adrie Claassen, secretaris

Adrie Claassen

Adrie Claassen

Adrie is secretaris van het bestuur. Ook maakt hij deel uit van de kandidatencommissie.

Meer over Adrie Claassen