3 oktober 2016

Goed bezocht klimaatcafé aftrap van route naar klimaatneutraal Heumen

Via www.pvdagroenlinksheumen.nl:

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Klimaatneutraal betekent dat we geen negatieve bijdrage leveren aan het klimaat en dat we de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Daarvoor zijn er in de gemeente al diverse goede initiatieven ontwikkeld om klimaatverandering tegen te gaan. Maar we zijn er nog lang niet. Er is veel voor nodig om klimaatneutraal te worden.

Woensdag 28 september 2016 was in de Muse de aftrap van de gezamelijke route naar klimaatneutraliteit in 2050. De avond was druk bezocht en inspirerend. Aanwezig waren vele inwoners, maar ook een tweetal raadsleden en meerdere politieke volgers van PvdA/GroenLinks Heumen. Tijdens de bijeenkomst is gebrainstormd over welke initiatieven er al zijn en wat we denken nog te kunnen doen. Vele oude en nieuwe ideeën, kansen en initiatieven passeerden de revue. Het vervolg zal bestaan uit soortgelijke avonden, die per thema (landbouw & economie, mobiliteit, water, afval, woningbouw) verdieping zullen geven. Uiteindelijk zullen er concrete acties voortkomen uit deze gesprekken die van Heumen daadwerkelijk een klimaatneutrale gemeente gaan maken.