Door Theo Müller-Königkrämer op 21 oktober 2016

GroenLinks en PvdA nemen in 2018 zelfstandig deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Heumen

Op 17 oktober 2016 heeft de algemene ledenvergadering van GroenLinks in Heumen – na een proces van een jaar – besloten om bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zelfstandig deel te gaan nemen. Lees hier de brief van GroenLinks. De PvdA in Heumen heeft hierop een verklaring uitgegeven. Lees hier de verklaring van de PvdA.

 

Verklaring Partij van de Arbeid Heumen:

Beste leden van de PvdA in Heumen,

Op 18 oktober bereikte het bestuur van de PvdA afdeling Heumen de mededeling van de Heumense afdeling van GroenLinks dat zij met ingang van de verkiezingen van maart 2018 het samenwerkingsverband PvdA/GroenLinks beëindigen.

Wij betreuren dit besluit. Hoewel wij wisten dat binnen de partij GroenLinks al enige tijd een discussie over dit onderwerp plaats vond, hebben we deze uitkomst niet verwacht en ook niet gewenst.

Met deze eenzijdige opzegging van de samenwerking komt in maart 2018 een einde aan, tegen die tijd, 16 jaar succesvolle samenwerking waarin de gecombineerde partij veel heeft kunnen betekenen voor de gemeente Heumen en succesvol in diverse combinaties mee aan het stuur heeft gezeten. Dat geldt ook voor deze bestuursperiode waar wij samen met de DGH met het behoud van de Veldschuur, de plannen voor het hart voor Malden, de duurzaamheidsplannen en het fietspadenplan weer wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van onze fraaie gemeente.

Wij kunnen niet anders doen dan constateren dat de gemeente Heumen een gemeente is met een sterk sociaal en groen profiel waar het voor veruit de meeste inwoners goed toeven is en dat juist de combinatie van groen en rood daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Onze samenwerking was bijzonder en wij werden er dan ook door diverse (buur)gemeentes om benijd.

GroenLinks heeft desondanks gemeend het samenwerkingsverband te moeten beëindigen. Dat is hun goed recht en dat besluit moeten wij dan ook verder respecteren.

Voor de periode tot aan maart 2018 heeft het bovenstaande geen gevolgen. Het spreekt vanzelf dat wij als bestuur van de PvdA samen met de fractie en de wethouder de periode van samenwerking tot aan de verkiezingen van maart 2018 op basis van het bestaande programma tot een goed einde gaan brengen.

Wij wensen voor de periode na 2018 zowel GroenLinks als onszelf succes bij het veroveren van een zelfstandige plaats in het gemeentelijke politieke landschap.

Theo Müller-Königkrämer

Theo Müller-Königkrämer

In 1989 ben ik geboren in Gorinchem en na mijn studies in Nijmegen zijn we in het mooie Malden terechtgekomen, waar ik woon met mijn vrouw Chantal en onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij een mediabedrijf voor vaktijdschriften in Nijmegen. We voelen ons echt thuis in Malden. De PvdA is voor mij

Meer over Theo Müller-Königkrämer