Antwoorden vragen verkiezingsdebat Heumen (5 maart)

Door Theo Müller-Königkrämer op 11 maart 2018

Reactie PvdA Heumen op vragen verkiezingsdebat Heumen 5 maart

Afgelopen maandag 5 maart was PvdA Heumen aanwezig bij het verkiezingsdebat in het dorp Heumen. Fijn dat er zoveel betrokkenheid is en dat er zoveel Heumense thema’s aan de orde kwamen. Via de organisatie kregen we de vragen doorgestuurd die we graag beantwoorden. Hieronder vindt u de vragen. Heeft uw vragen over een antwoord of zit uw antwoord er onverhoopt niet bij? Laat het ons weten via heumen@pvda.nl en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie!

 • Van de heer Ligtenberg kwam er een vraag over de overlast van provinciale wegen. Er is veel fijnstof en de weg is onveilig wat ten koste gaat van de leefbaarheid. PvdA Heumen wil dit de komende vier jaar op de agenda zetten. We blijven er bij de provincie op aandringen, maar realiseren dat we steeds vaker tegen een muur oplopen. Als enige hebben wij in ons verkiezingsprogramma gezet dat we desnoods de Rijksweg overnemen (dit is mogelijk voor één euro) en het onderhoud zelf doen. De gemeente heeft daar op dit moment de middelen voor.
 • Er was een vraag over agressieve mensen in onze gemeente. Wij hebben als standpunt om wijkopbouwwerkers aan te stellen. Die met mensen spreken. Problemen in kaart brengen. Zoals eenzaamheid. Maar ook agressie. Samen willen we problemen in kaart brengen en met de betrokken mensen oplossen.
 • Het opruimen van zwerfafval is zeker een verantwoordelijkheid van iedereen. Het zou niet meer dan vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen zijn eigen rommel opruimt. Als er te weinig prullenbakken zouden zijn, dan brengen we dit de komende periode graag in kaart.
 • Er was een vraag van mevrouw Van As over grofvuil. Dit kan worden gebracht naar o.a. Nijmegen en Wijchen. Je kunt er ook voor kiezen om grofvuil tegen betaling op te laten halen. Als de gemeente er voor gaat kiezen om eenmaal per jaar grofvuil op te halen dan gaat de afvalstofheffing voor iedereen omhoog. Dit strookt dan niet met de vervuiler betaald. Wij hebben op dit moment het meest eerlijke systeem van de gehele regio.
 • Ondernemers aan de Looistraat: De PvdA heeft aangegeven te staan voor aandacht voor de Looistraat in het collegeprogramma 2018-2022 als wij in het college komen. Aan deze belofte kunt u ons houden. Wij willen dat de gemeente met de ondernemers én inwoners aan de Looistraat in gesprek gaat om te luisteren naar de overwegingen die wij hebben over het aanpakken van de Looistraat en dit te verwerken in het totaalplan van het aanpakken van deze weg. Een straat met voorrang voor fietsers is een overweging hierbij, maar ook hierbij geldt: we willen dit probleem samen met de inwoners bespreken.
 • Piet Peters gaf aan het geluid bij de A73 gemeten te hebben vanaf de Koningin Julianastraat. Meer dan 50 DB moet eigenlijk niet kunnen. PvdA Heumen wil daarom kijken hoe we de bestaande geluidswal kunnen verbeteren om dit omlaag te brengen.
 • Henk Borgonje vroeg of er windmolens in Heumen gaan komen. Voor ons is het simpel: de windmolens moeten in onze gemeente komen op plaatsen waar draagvlak is. Als dat er niet is in Heumen komen ze er niet. Op dit moment lijkt de plek naast de A73 de meest geschikte positie.
 • Berry Morsing stelde twee vragen. Wij willen windmolens plaatsen op een positie waar er draagvlak is, en inwoners er ook voordeel van hebben door middel van een coöperatie. De A73 lijkt op dit moment de meest geschikte positie. De Rijksweg willen we onaantrekkelijker maken voor verkeer. Bijvoorbeeld door middel van een transferium. Een randweg zou mooi zijn, maar meer asfalt trekt ook meer verkeer op de lange termijn. En een extra weg is minder realistisch en gaat heel, heel lang duren. Wij willen een lange termijnplan voor de Rijksweg en de Looistraat. Voor de laatste geldt dat we met de inwoners om tafel willen voor een oplossing waar zo veel mogelijk mensen mee kunnen leven.
 • Peter Brouwers stelde een interessante vraag. Met 5 miljoen kun je veel doen. We willen een lange termijnplan realiseren en uitvoeren voor de belangrijkste verkeersaders met als belangrijkste doel de leefbaarheid te verbeteren. De Rijksweg staat bovenaan als we mogen kiezen uit de opties die u geeft. Met vijf miljoen komen we met uw ideeën heel ver!
 • Er waren drie korte vragen over energie gesteld. Zonnepanelen willen we voor iedereen aantrekkelijk maken. Reeds nu al kun je die snel terugverdienen. Windenergie willen we inderdaad langs de A73. De provincie heeft als mogelijke locatie de A73 aangewezen. Aan de oostzijde van de A73 en dan vanaf het noordelijkst punt waar de A73 onze gemeente binnen komt en dan naar het zuiden toe.
 • Nieuwe wijken willen we gasloos en we willen kijken waar we gasloosheid kunnen realiseren in bestaande wijken. Welke wijken dit zijn weten we nu nog niet, dat gaan we onderzoeken.
 • De PvdA gaf tijdens het debat in Heumen aan dat wij niet blij zijn met 130 km langs Heumen. Dit mag rustig omlaag. Een causaal verband met de ongelukken kunnen we niet direct maken maar we zijn er van overtuigd dat de A73 langs Malden daardoor veiliger en milieuvriendelijker wordt en wij er op vooruitgaan. Direct naar 120 en we overwegen 100 km per uur.
 • Peter Brouwers stelde een vraag over participatie. Wij doen dat nu direct door het invoeren van opbouwwerkers in wijken en dorpen. Die nauw contact houden met de gemeenten en problemen signaleren. Per project willen we met betrokkenen om tafel om verschillen van inzicht in kaart te brengen zodat we in kunnen schatten wat er speelt. Met onze jonge enthousiaste kandidaten die dit echt anders willen gaan doen kunt u hier van op aan!
 • De heer Brouwer stelt terecht de vraag over het beperken van het inspreken. U kunt er van de PvdA op aan dat we alle besluitvorming zo transparant mogelijk maken en er via het presidium alles aan doen om inspraakmogelijkheden te waarborgen en te stimuleren.
 • Marian van As stelde ons de vraag over subsidie van de Terp. Voor ons is het belangrijk dat er per dorp ten minste een ontmoetingspunt moet zijn. Het ligt voor de hand dat dit in Heumen De Terp is. We willen er voor waken dat er geen oneerlijke concurrentie met Kanaalzicht ontstaat. U kunt er van ons op aan dat wij de Terp niet laten vallen. De subsidie is afgebouwd, maar als De Terp kan laten zien dat financieel bijspringen noodzakelijk is dan heroverwegen we dat.
 • Met betrekking tot de vraag over de bollenboer (lezen we het goed?): Wij zijn als PvdA (nog) niet in gesprek geweest met de bollenboer

Graag blijven we met iedereen in contact, ook na 21 maart. U weet immers wat goed is voor uw dorp. En wij horen dat graag! Laat het ons weten, nu en in de komende jaren: heumen@pvda.nl of via Facebook: https://facebook.com/PvdAHeumen

 

Theo Müller-Königkrämer

Theo Müller-Königkrämer

In 1989 ben ik geboren in Gorinchem en na mijn studies in Nijmegen zijn we in het mooie Malden terechtgekomen, waar ik woon met mijn vrouw Chantal en onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij een mediabedrijf voor vaktijdschriften in Nijmegen. We voelen ons echt thuis in Malden. De PvdA is voor mij

Meer over Theo Müller-Königkrämer