Door Theo Müller-Königkrämer op 21 september 2017

Naar de verkiezingen van 2018 – programma en kandidaten (de aanpak)

Hieronder een beknopt overzicht van onze werkwijze en tijdpad voor de verkiezingen van 2018 zoals afgesproken door de Algemene Ledenvergadering:

Programma:

 • De PvdA organiseert diverse huiskamergesprekken om vooral te vernemen welke actuele thema’s spelen in gemeente Heumen
 • Een commissie stelt na een aantal vergaderingen een concept-verkiezingsprogramma op, deze commissie is ingesteld door de ALV en bestaat uit Marij Delissen, Theo van Koningsbruggen, Wim Smids en Joep Witsiers
 • Op de ledenbijeenkomst van 28 september in de Muse in Malden presenteert de commissie het concept-verkiezingsprogramma, hierover vindt een algemene discussie plaats
 • Leden en niet-leden worden opgeroepen amendementen in te dienen bij de commissie
 • Op basis van deze amendementen herschrijft de commissie het concept-programma
 • Op de ALV van 14 november in het Verenigingsgebouw in Overasselt wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld

Kandidaatstelling:

 • De ALV heeft besloten dat de kandidatencommissie bestaat uit Hans Hautvast en Dieuwke Oegema, met ondersteuning van Adrie Claassen vanuit het bestuur
 • Er is een oproep gedaan aan de leden om zich te kandideren of hun interesse te tonen in het lijstrekkersschap
 • De kandidatencommissie voert gesprekken met (potentiële) kandidaat-lijsttrekkers
 • De kandidatencommissie bespreekt de resultaten van deze gesprekken met het bestuur en adviseert het bestuur
 • Op de ledenbijeenkomst van 28 september in de Muse in Malden presenteert het bestuur de kandidaat-lijsttrekker
 • Er gaat een oproep naar de leden om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA, deze kandidaatstelling kan bij de kandidatencommissie
 • De kandidatencommissie voert gesprekken met kandidaten
 • De kandidatencommissie bespreekt de resultaten van deze gesprekken met het bestuur en adviseert het bestuur
 • Op de ALV van 14 november in het Verenigingsgebouw in Overasselt wordt door de leden de kandidatenlijst vastgesteld
 • Aan de kandidaten wordt gevraagd of zij met het verkiezingsprogramma kunnen instemmen (vereist)
Theo Müller-Königkrämer

Theo Müller-Königkrämer

In 1989 ben ik geboren in Gorinchem en na mijn studies in Nijmegen zijn we in het mooie Malden terechtgekomen, waar ik woon met mijn vrouw Chantal en onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij een mediabedrijf voor vaktijdschriften in Nijmegen. We voelen ons echt thuis in Malden. De PvdA is voor mij

Meer over Theo Müller-Königkrämer