Najaarsnieuws: starterswoningen, Rijksweg 150, winterfestijn en kinderpardon

27 oktober 2018

Na de verkiezingen is Ans met enthousiaste mensen in de commissies aan de slag gegaan. Ook met een zetel gaan we voor gelijke kansen voor iedereen en een gezellige gemeente. We hebben gemerkt dat er nog weinig grote onderwerpen besproken zijn. Het nieuwe collega van Burgemeester en Wethouders heeft tijd nodig om zich in te lezen en van start te gaan.

We merken ook dat een sociaaldemocratisch geluid nodig is in onze gemeente. Enkele zaken van de afgelopen maanden willen we er graag uitlichten:

Starterswoningen
In de vorige nieuwsbrief noemden we reeds dat wij vinden dat het collega zich niet maximaal inspant voor starterswoningen, een belangrijk thema in de afgelopen verkiezingscampagne. Waar mogelijk spannen wij ons in voor goedkope koopwoningen en (sociale) huurwoningen. Niet alleen mensen met een hoog inkomen, maar ook met een laag inkomen moeten in onze gemeente kunnen wonen.
Naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage van het nieuwe College hebben wij (opnieuw) vraagtekens. De wethouder heeft met de projectontwikkelaar afgesproken dat nieuwe huizen enkele tienduizenden euro’s duurder worden zodat ze gasloos gebouwd kunnen worden. Wij vinden ook dat er aandacht moet zijn voor duurzaamheid, maar het feit dat de prijs voor deze huizen nu voor de tweede keer verhoogd wordt geeft te denken: zijn nieuwe woningen nog wel bereikbaar voor starters en mensen met een minder hoog inkomen? Graag hadden we meer in detail over dit thema gesproken met de wethouder om te kijken of er andere oplossingen mogelijk waren.

Rijksweg 150
Gelukkig is er ook beter nieuws op dit gebied. De gemeente gaat grond aankopen bij Rijksweg 150 in Malden. Naast twee villa’s wordt gekeken of er ook ruimte is voor maximaal 5 sociale huurwoningen op het derde perceel. Een amendement waarin gevraagd werd om een woningbouwplan uit te werken met nadruk op kwetsbare inwoners met een inkomen rond of lager dan het sociaal minimum is hierbij unaniem aangenomen. We gaan de ontwikkelingen hierover nauw in de gaten houden!

Winterfestijn (ijsbaan)
Als PvdA Heumen profileren we ons als partij die gaat voor een sociale en gezellige gemeente.  In het kader van dat laatste: een erg gezellig en geslaagd evenement vorig jaar was het winterfestijn op het Kerkplein in Malden (de ijsbaan). Wij steunden daarom samen met het CDA een motie van DGH om dit weer mogelijk te maken. Deze motie haalde het met een minimale meerderheid! Hier konden wij het verschil uitmaken. We hopen op een wederom succesvol evenement waarvan zo veel mogelijk Heumenaren van kunnen genieten!

Foto: Gemeente Heumen

Kinderpardon
Wij steunden een motie van GroenLinks om in Den Haag te pleiten voor een oplossing voor kinderen die hier al lang wonen en uitgezet moeten worden door bijvoorbeeld een versoepeling van het kinderpardon. Deze motie werd eveneens met een minimale meerderheid aangenomen. Wij vinden wel dat “Haagse” thema’s niet in de gemeentepolitiek thuishoren en afgesproken met andere partijen is dat we daar in de toekomst in Heumen ook zo mee om gaan.

Na de herfstvakantie spreekt de gemeenteraad over de begroting.