PvdA tegen bebouwing van het Lierdal

15 december 2017

De PvdA Heumen staat volledig achter de nieuwe woonvisie om te komen tot ‘een samenleving waar mensen uit alle levensfasen en inkomensklassen de kans hebben om prettig te wonen’. Wij kiezen daarbij voor inbreiding (zoals het ombouwen van kantoorruimte) boven uitbreiding. Het is belangrijk dat er goed naar de waardevolle open ruimte in onze kernen gekeken wordt. Inbreiding boven uitbreiding, zodat waardevolle plekken als het Lierdal niet bebouwd zullen worden!

Wilt u meer weten over dit thema, mail mij dan via joepwitsiers@pvdagroenlinksheumen.nl