Standpunt PvdA over een randweg en de Rijksweg

Door Ans Stunnenberg op 27 februari 2018

Wij zijn voor het aanpakken van de Rijksweg. De verkeersdrukte is niet goed voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en het milieu. Desnoods kopen we de Rijksweg van de provincie.

Met de Rijksweg in Malden hebben we allemaal te maken. Het is een van de belangrijkste thema’s in Malden. Er gaat veel, heel veel verkeer overheen en dat geeft overlast.

Moet er dan een randweg komen?
Dat is niet haalbaar bij de Provincie. Los van het gegeven dat het heel lang gaat duren voordat zoiets überhaupt zou gebeuren is het ook geen realistische oplossing. De PvdA wil niet meer asfalt, per saldo trekt dat alleen maar meer verkeer aan, en dat willen we niet.

Welke oplossing draagt de PvdA aan?
Daarom zetten wij in op maatregelen die op korte termijn effect hebben waar de omwonenden snel profijt van hebben. De Rijksweg moet wat ons betreft op de schop. We zetten in op snelheidsverlaging. Op maatregelen die de verkeersdrukte tegengaan, waardoor mensen kiezen voor een andere route. Samen met de inwoners en andere partners willen we de provincie als eigenaar van de Rijksweg doordrongen raakt van deze problematiek voor de leefbaarheid. De PvdA gaat hierbij zover dat de Rijksweg desnoods overgenomen moet worden. De gemeente is in de financiële positie dat dit mogelijk is.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg