Stem 21 maart PvdA Heumen, lijst 5

Door Ans Stunnenberg op 8 maart 2018

Ans Stunnenberg (lijsttrekker) en Joep Witsiers

Deze verkiezingen gaan over u, over uw kinderen, uw ouders en over uw buren. Want of het nu gaat over de stenen in de straat of de zorg voor uw kinderen: deze verkiezingen gaan over ons allemaal. Mogen wij op uw stem rekenen?

In de afgelopen periode heeft de PvdA samen veel bereikt:
(samen met GroenLinks in de samenwerking, in het college met DGH en met de oppositie)

 • Gemeentelijke (zorg)taken goed geregeld en geborgd
 • Start bouw nieuwe Veldschuur met zwembad voor Malden
 • Nieuwbouw appartementencomplex Jozefhof
 • Kantoorpand Broekstaete omgebouwd tot 40 appartementen voor jongeren, mensen met een beperking en statushouders
 • Fietspadenplan gerealiseerd
 • Een kinderraad voor de gemeente Heumen

Wat we willen bereiken: 

 • Werken aan een gemeente voor iedereen (dementievriendelijk, bijzondere bijstand naar 120%, eenzaamheid tegengaan)
 • Initiatieven uit onze Heumense samenleving (financieel) ondersteunen (voor een gezellig Heumen!)
 • Doelgericht bouwen (voor starters en jongeren) om onze gemeente vitaal te houden
 • Serieus werk maken van een klimaatneutrale gemeente in 2050
 • De infrastructuur moet aangepakt worden ten behoeve van de leefbaarheid: de provinciale wegen (Rijksweg) en de Looistraat in Heumen
 • Betrouwbare bestuurders zijn die u betrekken bij het beleid
 • Samenwerken in de regio, collega-partijen, maar vooral met u! Omdat u weet wat goed is voor uw dorp! Laat ons dat weten, nu en de komende vier jaar!
  Omdat SamenWerkt!

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg