Nieuwe locatie Vuurvogel: kwaliteit van het onderwijs voorop!

27 januari 2018

Deze bijdrage is uitgesproken door Joep Witsiers op donderdag 25 januari in de gemeenteraad van Heumen:

Voorzitter,

12 jaar geleden verliet ik mijn basisschool De Vuurvogel op de Veldsingel. 8 jaar lang had ik daar in het Donderkruid, Slangenkruid en het Sleutelkruid gezeten en het was een plek geworden waar ik fijne herinneringen aan heb.

Aan de orde is het Integraal Huisvestingsplan. Een plan dat tot stand is gekomen door samenwerking. Niet altijd gemakkelijk, maar wel samen.

De schoolbesturen Conexus en Condor, het college, de medewerkers van de gemeente en de fractievoorzitters hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit plan tot stand te brengen.

Hoewel dit plan zich lijkt toe te spitsen op de nieuwe locatie van de Vuurvogel. Gaat dit over meer. Met dit document zal de komende tijd gekeken gaan worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de Heumense schoolgebouwen naar de huidige tijd te brengen.

Want hoewel de docenten de kwaliteit van het onderwijs bepalen, is het gebouw waarin zij werken essentieel om goed onderwijs te verzorgen.

Wat de PvdA/GroenLinks fractie betreft zijn de investeringen om tot toekomstbestendige, duurzame, onderwijshuisvesting te komen, dan ook investeringen in de toekomst van ons Heumense onderwijs.

Voorzitter, alle Heumense schoolgebouwen (Vuurvogel uitgezonderd) zullen een bouwkundige schouw ondergaan om te inventariseren in hoeverre zij klaar zijn voor de toekomst.

Daarnaast zal er nieuwbouw gaan plaatsvinden voor de Vuurvogel. Vanuit het bestuur was er de nadrukkelijk wens om Vuurvogel 1 en Vuurvogel 2 op een unielocatie onder te brengen. Daarbij kiezen we voor nieuwbouw omdat de Vuurvogel 1 bouwkundig is afgeschreven.

Zoals ook in het raadsvoorstel staat beschreven doet deze locatie vanuit de overwegingen van spreiding het meeste recht aan een centrale positionering ten opzichte van de huidige schoolgebouwen van Vuurvogel I en II. Vanaf hier is de school goed bereikbaar voor kinderen uit de Molenwijk, Kroonwijk en Maldensveld.

Verder wordt in het raadsvoorstel gesproken over ‘het creëren van kansen voor kinderen om zich vanuit een doorgaande lijn in een kwalitatief goede pedagogisch-didactische omgeving te kunnen ontwikkelen. Het grijpen van kansen met betrekking tot het koppelen van tussentijdse en naschoolse opvang en onderwijs juicht onze fractie dan ook van harte toe.

Wij kunnen instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Wij kunnen instemmen met het bijbehorende investeringsvoorstel, waarmee we investeren in de kwaliteit van onderwijs. Goed onderwijs, zeg ik ook als docent geschiedenis, is belangrijk, voor nu en voor in de toekomst. En dan hoop ik voorzitter, tot slot dat de kinderen van nu en straks net zulke fijne herinneringen krijgen aan de Vuurvogel op haar nieuwe locatie, als ik heb aan de oude locatie.


Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar Joep Witsiers via joep.witsiers@pvdaheumen.nl. Joep staat op plaats twee van onze kieslijst en is de runner-up voor de verkiezingen. Als jongste hoogstgeplaatste kandidaat is hij zeer begaan met de jeugd van de gemeente.