Aanvalsplan starters- en jongerenhuisvesting

Het recht op een behoorlijke huisvesting is vastgelegd in de Grondwet. Dit wil echter niet zeggen dat de toegang tot een behoorlijke huisvesting voor iedereen in Nederland een realiteit is. Op zoek naar een woning worden velen van ons met de veel obstakels geconfronteerd worden, zowel op de privé-markt als binnen de sociale huisvesting. Wij willen daar veel op inzetten. Zorgen voor voldoende doorstroming door adequaat aanbod van goede en betaalbare (huur)woningen. We willen op zoek naar creatieve oplossingen voor meer en betaalbare vooral voor jongeren. Voor starters op de woningmarkt hebben in onze gemeente te weinig aanbod. De gemeente heeft maar weinig mogelijkheden om hier zelfstandig iets aan te veranderen. We op zoek naar creatieve oplossingen en willen de krachten bundelen in onze gemeente. En samen te werken aan het een aanvalsplan jongerenhuisvesting en huisvesting voor starters.

Jongeren die zich hier vestigen, garanderen een vitale samenleving. Want als we niet zorgen dat jongeren zich in de gemeente Heumen kunnen vestigen, worden we een volledig grijze gemeente.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg