Vitale kernen en wijken in een prachtig groene omgeving

De gemeente Heumen bestaat uit vier kernen in een prachtige groene gevarieerde omgeving waar we trots op zijn en die we willen koesteren. De natuurwaarden willen we behouden en waar mogelijk verbeteren. Voor wat alle kernen betreft doen we al het mogelijke om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te handhaven.

We denken dan aan sport- en culturele voorzieningen Maar ook de aanwezigheid van een lagere school, een geldautomaat, mogelijkheden voor openbaar vervoer en een ontmoetingsplaats zijn noodzakelijke voorzieningen. Voor Malden betekent dat ook een levendig winkelcentrum als onderdeel van een aantrekkelijk Hart voor Malden. Het zal een opgave zijn om de voorzieningen in stand en betaalbaar te houden. Voor de PvdA is dat een uitdaging die we graag aangaan. Als dorpskernen of wijken dat willen, kunnen ook eigenagenda’s en eigen budgetten worden ingezet.

Vitaal betekent ook dat we (onze) jongeren aan ons moeten binden. Zorgen dat ze het naar hun zin hebben in onze gemeenschap en als ze dat willen, kunnen vestigen.