Voor iedereen

De PvdA wil dat Heumen een toegankelijke gemeente is die niemand uitsluit. Soms ongewild of onbedoeld, kunnen mensen met een fysieke of verstandelijke of psychiatrische beperking niet meedoen. Simpelweg omdat gebouwen of voorzieningen niet toegankelijk zijn. Maatregelen waar we aan moeten denken: geen obstakels voor sporters met een beperking, goed leesbare en begrijpelijke website en (digitale) formulieren. Maar ook in de openbare ruimte komen mensen die niet zo gemakkelijk bewegen veel obstakels tegen. Dat moet anders.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg