We zijn voor zelf- en samenredzaamheid met een vangnet

Wie zichzelf kan redden in deze maatschappij is bevoorrecht. Wie daarbij hulp van anderen mag ontvangen misschien nog meer. Maar er zullen altijd inwoners zijn die het zonder hulp van de overheid niet redden. Dan kunnen ze op deze gemeente rekenen. Als het even kan om te zorgen dat ze zelf of samen met hun omgeving weer verder kunnen.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg