Secretaris van het bestuur

Adrie Claassen

Adrie is secretaris van het bestuur. Ook maakt hij deel uit van de kandidatencommissie.