Lijstduwer GR2018 (Oud-Wethouder)

Henk van den Berg

Voorstellen
Mijn naam is Henk van den Berg. Ik ben in 1954 in het dorpje Zeeland geboren. Na mijn middelbare school heb ik in Nijmegen geschiedenis gestudeerd aan wat tegenwoordig de Radboud Universiteit heet. Vanaf 1984 woon ik met mijn vrouw Jeannette in Overasselt in een gemeentelijk monument, boerderij Den Tempel. Onze twee dochters hebben het ouderlijk nest verlaten en studeren in het westen van het land.

Onze wethouder Henk van den Berg heeft de erespeld van de PvdA gekregen omdat hij het maar liefst 25 jaar heeft volgehouden als lid van de PvdA. De erespeld werd hem overhandigd door Toon Janssen, voorzitter van het bestuur van onze plaatselijke afdeling. Door naar de 50 dan maar.

Onze wethouder Henk van den Berg heeft de erespeld van de PvdA gekregen omdat hij het maar liefst 25 jaar heeft volgehouden als lid van de PvdA. De erespeld werd hem overhandigd door Toon Janssen, voorzitter van het bestuur van onze plaatselijke afdeling. Door naar de 50 dan maar.

Met liefde voor het vak geschiedenis heb ik jarenlang les gegeven aan middelbare scholieren. Jongeren aanspreken op hun talenten, ze sterker maken voor de toekomst en hun jeugdige onbevangenheid in goede banen leiden was mijn drijfveer. Als leerlingenbegeleider heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat iedereen mee doet.
Belangstelling voor politiek zit in mijn genen. Al vanaf mijn jeugd ben ik actief in studentenbeweging, actiegroepen en buurtwerk. Sinds 2002 ben ik wethouder in onze prachtige gemeente, eerst met zorg, welzijn en onderwijs in mijn portefeuille en de laatste vier jaar ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en milieu.

Mijn motivatie
Politiek heeft voor mij te maken met zoeken naar verbindingen tussen mensen om dingen voor elkaar te krijgen. De kunst van het haalbare. Op een manier dat je samen bijdraagt aan een mooiere wereld; mooier dan een dag, een maand, een jaar geleden. Het heeft ook te maken met andere manieren van produceren en van met elkaar omgaan. Ik geloof in het idee dat twee of meer mensen samen meer, heel veel meer kunnen dan iemand in zijn eentje.

Successen
Iedereen werpt zich graag op als de geestelijk vader van het succes. De werkelijkheid is meestal dat successen ontstaan daar waar mensen bereid zijn samen te werken. Een gedeelde agenda, gestapelde budgetten en de juiste mix van personen brengen succes dichterbij. Ik heb met anderen aan de basis gestaan van dit soort successen, bijv. de brede school in Malden, de Buurderij in Overasselt, de combinatie van woningbouw en geluidsscherm in Heumen, de nieuwbouw van de basisschool en seniorenwoningen in Nederasselt, het ontstaan van een erfgoedplatform en de brede samenwerking in onze gemeente op het terrein van welzijn, wonen en zorg.