Lid raadscommissie Fysieke leefomgeving

Hub Hamers

Hub Hamers

Over Hub Hamers

hub.hamers@pvdaheumen.nl

Ik woon met echtgenote (vanaf 2016) in een zelf ontworpen, levensloopbestendig en energieneutraal nieuwbouwproject tegen Heumensoord aan. Onze buren zijn mijn jongste dochter, haar man en twee (binnenkort drie) kleinkinderen.

Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg, tot augustus 2017 als lector aan de HAN, nu vanuit een klein architectenbureau. Ik ben een duursporter, ik loop marathons.

Mijn drijfveer in het bijzonder voor de gemeente Heumen: het behouden en versterken van vitale kernen door de inzet van actieve burgers te stimuleren en te faciliteren, zodat jong en oud zich er thuis voelen.