Je veilig voelen

Geen stoere taal, maar op de lange termijn veilig en fijn wonen in Heumen, Nederasselt, Malden en Overasselt.

Hoeveel inbraken of overvallen er worden gepleegd is een ‘slechte voorspeller’ van de stemming bij de inwoner. Feit is dat het in de wereld en in Nederland nog nooit zo veilig was dan nu. Het gevoel is anders. Er wordt veel gedeeld in de media over ‘onveilige’ gebeurtenissen in de gemeente. De PvdA wil heel graag dat inwoners zich veilig voelen. Maar hier laten we stoere taal achterwege. We weten dat  veiligheidsproblemen kunnen niet alleen door de overheid worden beheerst. Wat we kunnen willen we doen, in samenspraak met inwoners en andere partijen in de plannen die we per dorp of wijk willen maken. Buurtpreventie is een goed voorbeeld van wat inwoners samen kunnen. SamenWerkt!