Fractielid

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Raadslid en fractievoorzitter PvdA Heumen, lid raadscommissie Algemene Zaken

Participaties, decentralisaties, WMO, armoedebeleid, vergrijzing, mantelzorg, subsidiestelsel, Malderburgh