Bestuur

Adrie Claassen

Adrie Claassen

Secretaris van het bestuur

Joep Witsiers

Joep Witsiers

Vice-voorzitter van het bestuur, lid raadscommissie Sociale leefomgeving, commissievoorzitter

Jeugdzorg, Onderwijs en scholen, lokale omroep, erfgoed, woningbouw, Overasselt.
Marij Delissen

Marij Delissen

Lid van het bestuur

Theo Müller-Königkrämer

Theo Müller-Königkrämer

Voorzitter van het bestuur, lid raadscommissie Bestuur en Organisatie

Toon Janssen

Toon Janssen

Penningmeester van het bestuur, lid raadscommissies Begroting en Fysieke leefomgeving

Sportvoorzieningen binnen en buiten, Veldschuur, financiën, economie, ondernemers, veiligheid, Hoogenhof, Jachthuis, Kromora.