Aanpakken Looistraat

Door Theo Müller-Königkrämer op 20 maart 2018

Aanpakken Looistraat

Beste bewoner van de Looistraat in Heumen,

Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen. Deze gaan over alle inwoners van de gemeente Heumen. Van Malden, Heumen, Overasselt tot Nederasselt.

Onlangs ontvingen wij een overtuigende petitie van de inwoners van de Looistraat, een weg waar ik zelf ook wel eens met mijn kinderen fiets. Terecht wordt gesteld dat de huidige situatie ongeschikt is voor het huidige verkeer. Er is veel vracht- en sluipverkeer. Het is gevaarlijk, er wordt hard gereden, er is sprake van geluidoverlast en er is te veel fijnstof.

Wij zijn het met u eens dat hier wat moet gebeuren. Dat gaan wij doen.

Tijdens het verkiezingsdebat in De Terp op 5 maart hebben wij de toezegging gedaan, dat wanneer de PvdA in het college van Burgemeester en Wethouders komt, er aandacht voor de Looistraat komt. Als we niet in het college komen, dan zullen we aandacht vanuit de oppositie vragen. Zo duidelijk heeft u dat alleen van ons gehoord.

Samen met de omwonenden willen wij de komende vier jaar kijken naar een werkbare situatie. Het initiatief van de bewoners ondersteunen we van harte. Wij willen we met u om tafel om de problematiek aan te pakken en samen met u de beste maatregelen te bedenken. Dit willen we verwerken en uitvoeren door middel van een totaalplan voor deze weg. Want u weet wat goed is voor uw dorp.

Met ons nieuwe team en als enige partij met jongeren op verkiesbare plaatsen is er de ambitie om de komende vier jaar hier echt wat aan te doen! Wilt u onze ambitie belonen met uw stem? Lijst 5, PvdA Heumen.

Het is een voorbeeld van samenwerking in de buurt, want SamenWerkt!

Theo Müller-Königkrämer

Theo Müller-Königkrämer

In 1989 ben ik geboren in Gorinchem en na mijn studies in Nijmegen zijn we in het mooie Malden terechtgekomen, waar ik woon met mijn vrouw Chantal en onze kinderen. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij een mediabedrijf voor vaktijdschriften in Nijmegen. We voelen ons echt thuis in Malden. De PvdA is voor mij

Meer over Theo Müller-Königkrämer