Duurzaamheid: Windmolens langs de A73 en een coöperatie!

Voor een duurzame aarde met winst voor de bevolking van onze gemeente!

Van transitie naar participatie naar coöperatie

Ons standpunt over windmolens in Heumen

Als PvdA Heumen vinden we het niet kunnen om kansen te laten liggen als het gaat om duurzaamheid zoals we schrijven in ons verkiezingsprogramma. Nu is het zo dat er in onze mooie gemeente ten minste drie windmolens geplaatst dienen te plaatsen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat moet ons inziens dan ook zo snel mogelijk gebeuren op een plaats waar draagvlak is bij omwonenden (geen bezwaar van de meerderheid van de inwoners) en waarbij de wettelijke afstand tussen bebouwing en windmolens in acht genomen wordt.

Wij stellen vast dat de locatie bij Overasselt (in de uiterwaarden van de Maas) niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom kunnen wij niet anders dan dit plan af te wijzen.

Hierdoor komt een alternatieve locatie langs de A73 in zicht. De verwachting is dat hier meer draagvlak is waardoor klimaatdoelstellingen sneller behaald kunnen worden. Hierbij heeft het onze voorkeur om een energiecoöperatie op te richten waar inwoners van de gemeente Heumen (met voorrang voor omwonenden) op kunnen inschrijven. Dit belangrijke voordeel ten opzichte van eventuele nadelen is voor ons van groot belang. Want het eigendom ligt bij de bevolking én we steunen de lokale economie. De winst gaat ook niet naar derden, maar komt terecht bij de bevolking van onze gemeente, bij u dus in een win-win situatie voor iedereen.

Samen voor een duurzame aarde, om te beginnen bij een duurzaam Heumen. Omdat SamenWerkt!

Meer informatie over ons standpunt? Neem contact op met onze lijsttrekker Ans Stunnenberg: ans.stunnenberg@pvdaheumen.nl

Samen voor een duurzame gemeente met voordeel voor de directe betrokkenen: Stem PvdA Heumen op 21 maart! #teamans


Meer informatie over ons standpunt? Neem contact op met onze lijsttrekker Ans Stunnenberg: ans.stunnenberg@pvdaheumen.nl

Bron foto: 

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg