Raadslid en fractievoorzitter PvdA Heumen, lid raadscommissie Bestuur en Organisatie

Ans Stunnenberg

Participaties, decentralisaties, WMO, armoedebeleid, vergrijzing, mantelzorg, subsidiestelsel, Malderburgh

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de goede zorg en de mooie voorzieningen te behouden, ook als de budgetten krimpen. En vooral om samen met inwoners te gaan  voor het behoud van een mooie, gezellige en duurzame gemeente die de toekomst aan kan. Omdat SamenWerkt! 

Contactpersoon voor: Participaties, decentralisaties, WMO, armoedebeleid, vergrijzing, mantelzorg, subsidiestelsel, Malderburgh.

Voorstellen
Ik ben Ans Stunnenberg, getrouwd met Leo en moeder van 2 volwassen kinderen. Ik werk als manager Thuiszorg en Zorgbemiddeling bij een Arnhemse zorgaanbieder. Eerder ben ik ook altijd werkzaam geweest in de zorg; thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en een jaar bij een instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Kortom ik beschik over een brede kennis binnen de zorg.

Motivatie
Mijn interesse in politiek is sterker geworden in 2007 toen de WMO zijn intrede in de zorg deed. Om hier concreet mee aan de slag te gaan ben ik eerst fractie volger geworden, daarna commissie lid en in 2011 raadslid. Vanuit mijn werk weet ik wat zorgvragen van mensen zijn, hoor ik wat hen bezighoudt en waar hun zorgen en pijnpunten liggen. Met deze kennis en vanuit de praktijk kan ik een positieve bijdrage leveren en meedenken over de toekomst en inrichting van de zorg in Heumen. Het is dan ook een logische keus dat mijn portefeuille “Zorg en Welzijn” is.
Graag zet ik dan ook gedrevenheid en kennis voor deze onderwerpen in voor de gemeente Heumen.

Successen

Ans bij haar installatie als raadslid in 2011

Ans bij haar installatie als raadslid in 2011

Binnen de kaderstelling en de uitwerking van gemeenschappelijke regelingen voor de komende veranderingen binnen AWBZ zorg, jeugdzorg en participatiewet heb ik de afgelopen jaren verschillende amendementen en moties ingediend en binnengehaald, met als doel om met name ook de lokale component binnen zorg en dienstverlening te borgen en om grip te houden op de kaderstrekkende en controlerende taak van de raad.
Verder ben ik mede initiator voor de oprichting van een regionale raadswerkgroep voor Breed.
Tevens hebben we in de afgelopen raadsperiode ook lijnen gelegd met PvdA/Groenlinks raadsleden in de regio om bij regionaal beleid de krachten te bundelen.