PvdA Heumen gaat voor starterswoningen

Door Ans Stunnenberg op 1 juni 2018

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad zich uit over de bestemming van Rijksweg 150. Na hoofdelijke stemming bleek dat wij als enige partij niet konden instemmen met het voorliggende voorstel. Wij betreuren het dat de coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en D66 zich niet maximaal inspant voor woningen die in onze gemeente echt nodig zijn: starters- en gezinswoningen of senioren woningen in de omgeving van het centrum. We hadden nu de kans om deze mogelijkheid te benutten, maar helaas niet gepakt. Wij betreuren de keuze voor enkele villa’s van de coalitie.

PvdA Heumen zal zich blijven inspannen om meer starterswoningen in onze gemeente te realiseren en iedere mogelijkheid daartoe aangrijpen.

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg