Nieuwe woningen Vieracker en Overasselt te duur voor starters – Ans Stunnenberg

Door Ans Stunnenberg op 30 januari 2018

Het lijkt er op dat nieuwe woningen voor starters in de gemeente te duur worden. Dit maakt de stap naar koopwoningen moeilijker. Terwijl wij juist als doel hebben om starters en jongeren te willen huisvesten in onze mooie gemeente.

Bekijk hieronder het artikel in De Gelderlander en lees daaronder de raadsvragen die huidig raadslid en onze lijsttrekker Ans Stunnenberg heeft gesteld.

De volgende raadsvragen zijn door Ans gesteld:

Raadsvragen van Ans Stunnenberg naar aanleiding van mededeling 18-02 aan de raad omtrent woningbouw in de plangebieden Schoonenburg te Overasselt en Vieracker/Rijksweg te Malden.

Het bouwen van betaalbare koopwoningen is in een gemeente als Heumen een belangrijk thema. Voor PvdA/GroenLinks staat een voor iedereen bereikbare woningvoorraad hoog in het vaandel. Bij bepaalde groepen op de woningmarkt is het duidelijk dat de gemeente daar extra zijn best voor moet doen om te zorgen dat ook die voldoende aan hun trekken kunnen komen. Voor een bepaalde groep is de stap naar een betaalbare koopwoning belangrijk, ook met het oog op de doorstroming op de woningmarkt.

Voor de plangebieden Schoonenburg Overasselt en Vieracker/Rijksweg Malden heeft het college volgens eigen zeggen “in de overeenkomst met de projectontwikkelaar bewust vastgelegd dat er woningen in de categorie ‘betaalbare koop'” diende te worden gerealiseerd. Tevens zijn daarvoor de bedragen vastgelegd: tussen de 170.000 en 200.000 Euro. De maatstaf voor betaalbaarheid heeft alles te maken met hetgeen aspirant kopers zich, gezien hun inkomen, kunnen veroorloven.

Mijn vragen n.a.v. de raadmededeling zijn nu de volgende:

  • Dateert de overeenkomst met Klok/Janssen inderdaad van voor het tijdstip waarop de hypotheekrentes zijn gaan dalen, in 2008?
  • Zijn de afspraken met de projectontwikkelaar niet hard genoeg om bestand te zijn tegen zijn argumentatie?
  • Is er destijds als ontbindende voorwaarde gesteld het feit of hij al of niet voldoende werk of de plank heeft liggen of bij het aantrekken van de woningmarkt?
  • Zo ja, wat is dan überhaupt het nut van dergelijke afspraken, als de ondernemer/ontwikkelaar ze vervolgens op het cruciale punt van leverprijzen niet hoeft na te komen?
  • Is er met de ontwikkelaar dan wel af te spreken dat, nu de woningmarkt op volle toeren doordraait en hij het alleen maar drukker krijgt, de prijzen voor de nog te bouwen woningen niet nog verder zullen gaan stijgen of is the sky the limit?
  • Is het inderdaad de bedoeling van het college om voortaan een andere insteek te kiezen bij het bepalen van betaalbaarheid?
  • Is het inderdaad de bedoeling om die voortaan de markt te laten volgen? Wordt daarmee niet voorbij gegaan aan de kern van het begrip: betaalbaarheid voor de aspirant-bewoner? En in plaats daarvan: marktconformiteit voor de ontwikkelaar als kern genomen?
  • Waarom kiest het college niet voor een versobering en verkleining van de te bouwen woningen om het toch al tekort aan betaalbare woningen voor de belangrijke doelgroep van aspirant kopers aan te vullen?
  • Hoe verhoudt deze beleidswijziging zich tot de onlangs door de raad vastgestelde Woonvisie met woningbouwprogramma?

Ans Stunnenberg

PvdA/GroenLinks Heumen

Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

Sinds 1996 woon ik in de Molenwijk in Malden. Sinds mijn opleiding tot verpleegkundige ben ik werkzaam in de zorg, vooral in leidinggevende en managementfuncties. Ik ben nu projectleider bij woonzorgcentrum Malderburch. Ik werd politiek actief omdat veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, om de

Meer over Ans Stunnenberg